Camarles.cat

L’AJUNTAMENT DE CAMARLES AMB EL PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES


El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur

El passat 29 d’Octubre, l’Ajuntament del Camarles va contractar una jove en pràctiques dins del marc del programa de Garantia Juvenil per desenvolupar les tasques del nou servei d’ocupació de l’Ajuntament.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

“Contracte de treball efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Euopeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%”.

Aquest programa ofereix subvencionar contractes de treball en pràctiques durant un període de sis mesos a jornada completa, a ajuntaments de Catalunya, consells comarcals de Catalunya, i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball.