Camarles.cat

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT PER AL 28 D’OCTUBRE

S’ha convocat el Ple extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al 28 d’octubre les 13.00 hores.

Dia: 28 d’octubre de 2021
Hora: 13:00 h.
Lloc: Saló dels Plens

Ordre del dia Aquí