NOVES ORDENANCES FISCALS PER AL 2020

Des de la Regidoria d’Hisenda volem informar a tots els ciutadans de Camarles i Lligallos que aquest mes d’octubre s’han aprovat les noves ordenances fiscals per al 2020.
Aquestes ordenances recullen les variacions dels impostos i/o les taxes d’un any per un altre.

IBI URBÀ
Pel que fa a l’IBI urbà, des de l’any 2005 s’ha mantingut el mateix tipus impositiu, essent aquest del 1.05%. Per aquest 2020 es proposa incrementar-lo en un 0.02%, i així situar-lo al 1.07%. Perquè us feu una idea, una família que pagava per l’IBI 264 eur a l’any, veurà incrementat el seu rebut en 5,28 euros.
També es regularà per aquest 2020 la bonificació de l’IBI per a les famílies nombroses, per trams segons valors cadastrals, considerant que d’aquesta manera es farà una regulació més equitativa.

TAXA ESCOMBRARIES
En quant a la taxa d’escombraries, l’increment que es proposa és del 10%, donat que el servei de recollida és deficitari. En aquest cas, una família que pagui de mitjana una taxa d’escombraries de 243 eur, veurà incrementat el seu rebut en 24 euros.

TAXA LLAR D’INFANTS
L’increment de la taxa en la llar d’infants, porta associat un increment en els serveis que aquesta oferirà. Des de la Regidoria d’Ensenyament ja s’explicaran els detalls.
La matrícula serà de 60 eur.
La quota mensual de 150 eur.
El servei carmanyola (dinar al menjador de la llar, portant el dinar de casa) 3 eur.
D’aquesta manera, amb l’increment de l’IBI i el de la taxa d’escombraries, es recaptaran uns 30 mil eur més que serviran per ajudar a mantenir tots els serveis de qualitat que el municipi disposa.
Com tots sabem Camarles i Lligallos amb un cens de poc més de 3200 habitants, ofereix serveis municipals: centre de dia, llar d’infants, casals, piscina, servei d’ocupació, biblioteca, policia local, brigada de neteja, brigada municipal, ect. i compta amb diverses instal·lacions: museu, ràdio, instal·lacions esportives, centre mèdic…..o sense anar més lluny, les festes majors, 18 dies en total, que fan que el pressupost mòdic del que disposa el nostre municipi es quedi curt.

Amb la pujada d’impostos no pretenem solucionar el problema, si més no aquesta mesura anirà acompanyada d’un control de la despesa, en el que hem començat a treballar i que ja aplicarem a partir del 2020.