Camarles.cat

MILLORES EN CAMINS I CLAVEGUERAM AL MUNICIPI

Des de la regidoria de Medi Ambient, Agricultura, Indústria i Camins i, a partir del moment en que vam entrar a formar part del govern actual,  s’han executat un seguit d’obres que es detallen a continuació:

1º- Arranjament dels carrers laterals de l’Església dels Lligallos (amb fons propis de l’Ajuntament).

2º- Arranjament del Camí dels Preservats, Camí del Lligallo del Gànguil a la Sèquia Mare, tram del camí lateral de Camarles (amb fons propis de l’Ajuntament).

3º- Arranjament del Camí de la partició, Camí de la Farola, Camí d’Arcís (amb fons d’una subvenció del Consell Comarcal del Baix Ebre).

4º Substitució de la primera fase del clavegueram a la zona del canal a Camarles direcció la depuradora municipal (amb fons provinents d’un subvenció de la  Diputació de Tarragona).