MILLORES AL CEMENTIRI MUNICIPAL

L’Ajuntament de Camarles ha realitzat un seguit de millores al cementiri municipal que venien contemplades dintre de la licitació del servei integral que va guanyar REMSA per als pròxims dotze anys.

Les actuacions executades dintre del pla de millora al cementiri 2021/2023 han estat la construcció de 27 nínxols, 20 columbaris i la millora de l’accessibilitat dels serveis WC per a persones amb mobilitat reduïda. A més a més, les tasques que desenvoluparà REMSA al cementiri de Camarles seran les de neteja de les dependències, els jardins i els carrers de l’equipament, el manteniment i la conservació de les instal·lacions, l’atenció al públic i les inhumacions. També ampliarà l’equipament i millorarà les instal·lacions.

El condicionament del magatzem, la renovació de la façana o la reparació d’algunes infraestructures són altres de les inversions que s’aniran fent fins al 2023.

L’experiència de REMSA en els serveis funeraris permet oferir una gestió completa dels cementiris als ajuntaments i prestar un servei de qualitat als ciutadans.