Camarles.cat

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL CASAL CAMARLENC 1A FASE

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 30 de’abril de 2018, mitjançant aquest anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert per la realització de les obres de reforma del Casal Camarlenc 1a Fase.

En el següent enllaç podreu consultar tota la informació de la licitació: https://goo.gl/NCJHUx