Camarles.cat

31.611,25 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, dintre del programa PAM 2020 -adquisicions béns mobles inventariables- ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles per l’adquisició d’un camió i cistella elevadora en la quantitat de 31.611,25 Euros.