21/07/2023 – CRÒNICA DEL PLE: APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 2023

L’Ajuntament de Camarles aprova inicialment els pressupostos 2023 amb 7 vots a favor i 4 abstencions

El passat 21 de juliol, a les 13 hores, es va dur a terme un Ple extraordinari a l’Ajuntament de Camarles, on es van tractar diversos punts d’interès per al municipi.

En primer lloc, es va aprovar per unanimitat la proposta d’acord de sol·licitud de conveni entre el departament de drets socials i l’Ajuntament de Camarles per al finançament públic de tres places al centre de dia.

A continuació, també amb unanimitat, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l’agència de ciberseguretat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarles.

Un altre punt destacat de la sessió va ser l’aprovació per unanimitat de l’adopció del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció prèvia per despeses i obligacions inherents a la presa de raó en comptabilitat sobre drets i ingressos. Aquest acord té com a objectiu substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.

A més, es va acordar adoptar el règim de requisits fiscalització i intervenció limitada prèvia bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions. També es va sol·licitar l’assistència de la Diputació de Tarragona per a la implantació d’aquest model.

Finalment, es va declarar que qualsevol altra tipologia de despesa estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, d’acord amb el Reial Decret 424/2017.

En un altre punt de la sessió, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2023 i la plantilla orgànica. La proposta va rebre 7 vots favorables (5 del grup Progrés i 2 d’ERC) i 4 abstencions del grup Junts.

L’Alcalde, Sr. Curto, va destacar que malgrat les limitacions del pressupost, és important avançar i tirar endavant. El portaveu d’ERC, Sr. Navarro, va expressar el suport del seu grup al pressupost, tot reconeixent les dificultats existents. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Sra. Zaragoza, va motivar l’abstenció del seu grup, destacant la necessitat de treballar amb els recursos disponibles.

En relació amb l’endeutament municipal, es va destacar que s’ha reduït significativament en comparació amb anys anteriors. L’alcalde va animar a ser més ambiciosos per al progrés del poble.

La sessió va concloure sense informes d’alcaldia. L’Alcalde va desitjar a tots unes bones festes i va convidar a gaudir de la festa major 2023 en companyia de les famílies.