27/06/2023 – CRÒNICA DEL PLE: SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORAL DEL 23 DE JULIOL

Eleccions a les Corts Generals el 23 de juliol

El 27 de juny a les 13:00 hores, l’Ajuntament va celebrar un Ple extraordinari per realitzar el sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals, el 23 de juliol de 2023.

Durant aquest Ple, també es va sotmetre a votació la nova proposta d’espectacles tradicionals amb bous per a la festa Major de Camarles. El regidor Sr. Sergi Curto va explicar els canvis introduïts respecte a la proposta anterior, destacant l’addició de nous espectacles i la correcció de dates errònies.

Després de les explicacions, es van fer preguntes per part dels regidors del grup de Junts, i la Secretaria va explicar que els canvis es van produir recentment i que el regidor ho va presentar el mateix dia del Ple. El regidor Sr. Sergi Curto va contestar les preguntes i va detallar el nombre de bous i les activitats programades per a la festa Major.

Finalment, es va votar la nova programació de la Festa Major de Camarles amb 7 vots favorables i 4 abstencions. La portaveu del grup JUNTS va explicar les raons de l’abstenció i la Secretaria va assegurar que tot s’havia fet correctament i en conformitat amb la llei de contractes.

L’alcalde Sr. Curto va concloure la sessió afirmant que tots els grups s’havien hagut d’adaptar i treballar conjuntament per tirar endavant amb les propostes existents.