CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT DE 5 DE DESEMBRE DE 2023

Es convoca un Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Camarles per al dimarts 5 de desembre de 2023 a les 13:00 h. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Ordre del dia:

01. Expedient de modificació de crèdit amb suplement de crèdit 01/2023

02. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament del romanent de tresoreria negatiu de 2021.

Ordre del dia Aquí