20.856,43 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, dintre del programa PAM 2017, programa inversions -romanent per a un a nova actuació-, ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles per l’obra “Arranjament camins al terme municipal de Camarles” en la quantitat de 20.856,43 euros