16/09/2021 – CRÒNICA DEL PLE: FESTES LOCALS 2022 I RENÚNCIA DE LA REGIDORA D’ENSENYAMENT

El ple ordinari del mes de setembre, celebrat el 16 de setembre, va recuperar la presencialitat després que des de 2020 es fes de forma telemàtica. Pel que fa al contingut, destaquem l’aprovació de les festes locals per al 2022, l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i la renúncia de la regidora la Sra. Patricia Andrés Valldepérez.

El Ple va començar amb la provació per unanimitat de l’acta anterior en data 7 de juliol de 2021, seguidament es va donar compte dels decrets de la presidència.

Festes locals 2022

En el següent punt es van proposar el 25 de juliol i 7 de desembre com a festes locals de Camarles, les quals van ser aprovades per unanimitat del Ple.

Recaptació d’ingressos per la Diputació de Tarragona

Un altre punt de l’ordre del dia és l’aprovació de la delegació en favor de la Diputació de Tarragona, la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de danys contractuals. Que va ser aprovada per unanimitat.

Aprovació ordenança

El Ple de Camarles aprova inicialment en 8 vots favorables (LA VEU DEL POBLE, ERC i RNA) i 3 abstencions (JUNTS) l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua potable i altres activitats connexes.

Moció al plenari

S’ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup ERC per exigir mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.

Renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament

En aquest punt l’alcalde diu unes paraules d’agraïment a la Sra. Patricia Andrés per la feina feta durant aquest temps que ha estat regidora de l’ajuntament de Camarles. Un cop finalitzada la intervenció de l’alcalde, la Sra. Andrés dirigeix unes paraules de comiat al consistori i agraint el suport dels companys durant aquest temps.

Des del grup de JUNTS, intervé la seva portaveu Sra. Zaragoza per a desitjar-li tot el millor, per la feina ben feta i també agrair-li la tasca executada i que la persona que entri al seu lloc, tingui les mateixes ganes de treballar.

Des del grup d’ERC, intervé el seu portaveu Sr. Navarro, per a donar-li les gràcies per la
seva tasca com a regidora i per les seves aportacions al municipi.

Informes d’alcaldia

L’alcalde informa de la incorporació d’un nou membre del cos de la policia local i informa de la subvenció que la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament pels danys del temporal Glòria.

Precs i preguntes

En el torn de precs i preguntes, es van debatre 8 precs i preguntes amb temes d’actualitat de les darreres setmanes relatius a la problemàtica en les obres de l’hotel rural al costat de la Granadella, la compra de 25 pins en bany d’or, el tancament del Casal Jove, la zona d’aparcament d’autocaravanes, la problemàtica dels coloms al costat de l’SPAR, la gestió de l’aplicació Línia Verde, entre d’altres.