15/03/2021 – CRÒNICA DEL PLE: AL·LEGACIONS ALS EMPLAÇAMENTS DEL PARC EÒLIC I SOLAR

El ple municipal acorda presentar al·legacions als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles.

El ple extraordinari del 15 de març, es va iniciar amb l’aprovació de tots els grups les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Camarles als emplaçaments del Parc Eòlic Vandellòs II i al Parc Solar Camarles. Ratificant el seu vot, la Sra. Zaragoza portaveu de Junts per Camarles i Lligallos, ja que el decret reflecteixi tot el que es va parlar a la reunió de portaveus. El Sr. Brull, de La Veu del Poble, ratifica el seu vot i manifesta el seu desacord amb el punt segon de la part dispositiva “Alternativa d’un altre emplaçament en una zona degradada vora l’Autopista AP7”.

La sessió va continuar amb l’aprovació per unanimitat a l’adhesió de l’Ajuntament de Camarles al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia. On fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO₂ en més del 40% per a 2030 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), en un termini màxim de dos anys, des de la data d’adhesió al pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats i un pla d’adaptació al canvi climàtic que inclourà la sensibilitat del municipi envers els efectes del canvi climàtic, així com mesures concretes per minimitzar aquesta sensibilitat. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona.

Tot seguit, es va aprovar el conveni dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles i l’Ampolla per a la regularització de la contractació del servei de producció de comunicació audiovisual Delta.cat.

Els dos darrers punts van ser dues mocions presentades pel grup d’ERC. La primera moció “Celebració d’unes festes majors populars úniques” va ser aprovada per unanimitat, on l’alcalde, el Sr. Navarro intervingué per a dir que l’assumpte de les festes úniques és un tema important que necessita un consens municipal i que representa una forta despesa per a les arques municipals, amb un dèficit creixent any rere any. Que el resultat de la consulta popular no serà vinculant, segons informe jurídic de la Diputació, però que és un assumpte que hem de debatre i sotmetre’l a la participació ciutadana.

La regidora Sra. Zaragoza (JUNTS) manifesta que el seu grup s’adhereix a la moció, ja que és un punt del programa electoral que el grup de JUNTS va portar a les darreres eleccions municipals.

La regidora Sra. Bàrbara Curto Camisón (JUNTS), preguntà a l’alcalde que donat que la consulta no serà vinculant, segons informe de la Diputació, llavors si surt un NO a les festes úniques, vostè respectarà el resultat?, contestant l’alcalde que si, però que si el percentatge està molt dividit s’haurà de replantejar.

La regidora Sra. Curto Camisón considera, que s’haurà d’acatar i respectar el que digui el poble.

Intervingué el regidor Sr. Brull (La Veu), per a dir que és molt important saber l’opinió de la gent, i el que pensi la gent s’haurà de respectar. És un tema que genera polèmica i és la millor fórmula per a sortir de dubtes.

La segona “Moció de suport a l’amnistia” , va ser aprovada per deu vots favorables i una abstenció.

El grup La Veu del Poble va presentar la moció “Para la defensa de los Festejos de Tauromaquia tradicional” promoguda per les entitats d’agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l’Ebre, la federación española de toros de cuerda i la euskalzezenzale elkartea, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics.

Per acabar la sessió, l’alcalde va fer lectura dels informes d’alcaldia. El primer la sol·licitud d’un pacte de col·laboració entre l’Ajuntament i l’empresa Ecovent Parc Eòlic S.A, pel deteriorament dels camins municipals pel pas de camions de gran tonatge. El segon vas ser per informar que pròximament hi haurà una reunió amb els alcaldes per tractar els bous a la Festa Major. I per últim, la nova regulació del trànsit davant de l’Ajuntament, per part de la Diputació de Tarragona.