31/12/2021 – CRÒNICA DEL PLE: NOVA ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS A LES COMISSIONS INFORMATIVES

La sessió, celebrada el 31 de desembre, va donar compte de la nova composició de regidors i regidores a les Comissions Informatives després de la ruptura de pacte entre La Veu del Poble-FIC i ERC.

Un cop assabentat el Ple es va procedir a la votació per al nomenament dels representants de l’Ajuntament al COPATE, Mancomunitat Delta Tres, el Consorci de Televisions Locals de les TTEE, LEADER, Taula de Consens pel Delta, Delta.cat, Centre de Dia i els Consells Escolars de la Llar d’Infants, Escola Sant Àngel i Lligallo del Gànguil.

En la votació es van abstenir els quatre membres d’ERC i els tres membres de Junts, votant a favor La Veu del Poble-FIC i la regidora No Adscrita. Quedant d’aquesta manera les representacions als diferents departaments.

  • Consorci de Polítiques ambientals de les Terres de l’Ebre ( COPATE) com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i suplent a En Ramón Brull Melich.

  • Mancomunitat Delta Tres com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i com a suplent a En Ramónb Brull Melich.

  • Consorci Televisió Local Terres de l’Ebre com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i suplent En Ramón Brull Melich.

  • Consorci Localret com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent Na Verònica Villa Gonzalez.

  • Taula de Consens com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent En Miguel Olid Bertomeu.

  • Delta.cat com a titular a En Ramón Brull Melich i suplent En Miguel Olid Bertomeu.

  • Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (Leader), com a titular a En Miguel Olid Bertomeu i com a suplent a En Ramón Brull Melich.

  • Consells escolars del Col·legi Sant Àngel, col·legi dels Lligallos, I.E.S, Llar d’infants i Centre de Dia com a titular a Na Verònica Villa Gonzàlez i suplent En Ramón Brull Melich.

Durant aquesta sessió també es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de Junts per Camarles i Lligallos sobre l’ús de la llengua catalana.

Després de l’aprovació de la moció, l’alcalde va informar que ja està signat amb REMSA la formalització del contracte de manteniment i neteja del cementiri municipal i que la setmana vinent faran una reunió per començar les intervencions proposades en la licitació.

Continuant amb els informes d’alcaldia, s’informa de les subvencions atorgades per CatSalut per al manteniment dels consultoris locals, pels següents imports: Camarles 10.800,26 euros i Lligallos 4.811,50 €. A més va informar del tancament del bar Mercat, del cessament d’ús privatiu de la zona de venda de pa.

S’informa que l’empres ENDESA ha sol·licitat la possibilitat d’instal·lar un punt de càrrega per a vehicles elèctrics davant de correus.

L’apartat de precs i preguntes va incloure 11 intervencions sobre temes com el desallotjament del bar Mercat, les al·legacions de l’empresa dels molins, la previsió de la licitació de l’obra de l’edifici de l’antic mercat, els pressupostos municipals per al 2022, sobre la documentació enviada dels plenaris, l’horari dels plens i comissions, el procés participatiu d’unificar les festes majors, els certificats de la COVID, entre d’altres.