17/06/2023 – CRÒNICA DEL PLE: PLE DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Joan Curto Querol escollit com alcalde de Camarles

El dissabte 17 de juny a les 13:00 hores, a la sala de plens de l’Ajuntament, es va celebrar el Ple de constitució. La secretaria va iniciar el Ple amb la constitució de la mesa d’edat. Un cop constituïda, els membres electes van fer el jurament davant el Ple i van prendre possessió del càrrec de regidor i regidora.

Tot seguit, es va celebrar l’elecció de l’alcalde o alcaldessa, sortint elegit alcalde de Camarles el Sr. Joan Curto Querol amb sis vots.

El nou alcalde va fer una intervenció per agrair als ciutadans i als grups municipals la confiança dipositada en ell i va expressar la seva intenció de treballar pel poble en col·laboració amb tots els grups municipals.

Després de totes les intervencions, el Sr. Navarro va recordar la importància del respecte a la voluntat popular i va expressar la seva disposició a col·laborar amb l’equip de govern per treballar pel bé del municipi. Va fer una crida a la pacificació de la política municipal i va recordar que hi ha assumptes pendents que requereixen atenció immediata.