08/11/2023 – CRÒNICA DEL PLE: MODIFICACIÓ EN LES ACTIVITATS DE LA FESTA DE LA SEGREGACIÓ

Modificacions en els espectacles tradicionals amb bous de la Festa de La Segregació 2023

En la sessió del Ple extraordinària celebrada el 8 de novembre a les 14:00 hores, es va debatre la proposta de modificació dels espectacles tradicionals amb bous de la propera Festa de La Segregació 2023.

El regidor de festes, el Sr. Sergi Curto Curto, va presentar els canvis que s’han produït en la programació, destacant l’afegit del dia 7/12/2023, amb l’aparició d’un bou capllaçat. Aquesta inclusió té com a objectiu reivindicar aquesta tradició al nostre territori, ja que és una de les modalitats que podria desaparèixer amb la nova Llei.

Els canvis proposats es limiten a modificacions de dies i hores, i no suposaran un cost addicional per a l’Ajuntament. El cost total de l’esdeveniment romandrà igual.

Durant la sessió, la portaveu del grup de JUNTS, la Sra. Zaragoza, va demanar que constés en acta que el primer grup municipal a votar seria el d’ERC, seguit de JUNTS i finalment Progrés municipal, en ordre de representació.

La proposta de modificació va ser sotmesa a votació i va ser aprovada amb sis vots favorables i cinc abstencions.

A més a més, durant la sessió es va aprovar per unanimitat la realització de sessions mixtes (presencials i telemàtiques) per a les futures sessions del Ple. Aquesta decisió permetrà adaptar-se a situacions excepcionals degudament justificades o requeriments específics.

Per finalitzar la sessió, es van donar compte dels decrets de la presidència, informant als membres del Ple sobre les accions i decisions preses pel President.