MILLORES DE CAMINS AL MUNICIPI

Des de la regidoria de Medi Ambient, Agricultura, Indústria i Camins hem executat un seguit d´obres que detallem a continuació:

El passat dia 17 de Juliol de 2020 vam fer una memòria de un seguit de camins del municipi per un arranjament amb àrids reciclats mitjançant una subvenció de la agencia catalana de residus.

El cost de la memòria va ser un total de 24.195,55€ dels quals ens van subvencionar 17.730,50€ i el cost per l’ajuntament ha estat de 6.465,05€.

El material de l´obra ha estat adjudicat a l´empresa local Reciclatges d´Enderrocs Ebre, S.L, amb un cost total del àrid de 9.987,92€.

L´obra ha estat adjudicada desprès de guanyar el concurs a l´empresa local Explotacions Agro-Industrial Curto Rodríguez per l´import de 14.207,63€.

Amb aquesta subvenció hem fet un total de 7,2 km de camins del municipi.

Els següents camins:
– Camí arrossera fins la Casilla,
– Camí de darrera de la Torra passant pel canal, continuant pel camí de les casetes mata i pujant fins a l´Institut, camí travesser de la Torra.
– Camins del pàrquing de caravanes.
– Tram del camí lateral a AP7.