A PARTIR DEL 2024 NOMÉS PODREM VEURE A LA TDT CANALS EN HD: EL GOVERN POSA DATA A L’APAGADA DEL CONTINGUT EN SD

Tal com ha informat en un comunicat la Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Ministres que a partir del 14 de febrer de 2014 sols es podran veure els canals de televisió que emeten en qualitat HD.

El reial decret 391/2019 del 21 de juny inclou totes les claus per al desplegament de l’alta definició a través de la televisió digital terrestre espanyola. Aquesta norma estableix que cada múltiplex digital, sigui quin sigui el seu àmbit de cobertura, ha d’evolucionar les emissions a l’alta definició abans del 14 de febrer del 2024.

Per tant, tots els canals de televisió, sigui quin sigui el seu àmbit de cobertura, hauran d’evolucionar les seves emissions a alta definició abans del 14 de febrer de 2024.

Els titulars de llicències del servei de comunicació audiovisual televisiva digital terrestre, sigui quin sigui el seu àmbit de cobertura, que estiguin emetent canals de televisió en definició estàndard podran continuar emetent amb aquesta resolució fins al 14 de febrer del 2024. En qualsevol moment abans d’aquesta data, aquests titulars poden evolucionar l’emissió d’aquests canals a alta definició amb la notificació prèvia a l’autoritat administrativa que va atorgar el títol habilitant per a la prestació del servei i consegüent cessament de l’emissió en definició estàndard.

Com veure la TDT en HD?

Per veure la TDT en HD, els elements essencials per adaptar-se a aquesta fase tecnològica són:

  • Televisor compatible amb HD: El primer pas és verificar si el televisor és compatible amb l’alta definició. Els televisors més recents acostumen a tenir la capacitat de rebre i mostrar senyals en HD. No obstant això, els televisors més antics poden no tenir aquesta possibilitat, per la qual cosa s’hauria de considerar la possibilitat d’adquirir un televisor nou que sigui compatible amb la tecnologia HD o bé un descodificador o sintonitzador amb capacitat HD.

  • Decodificador o sintonitzador TDT HD: Si el vostre televisor no és compatible amb l’emissió HD caldrà disposar d’un descodificador o sintonitzador de TDT HD. Aquests dispositius es connecten al cable d‟antena i al televisor i permeten rebre el senyal de TDT en format d’alta definició.

  • Antena de TDT: L’antena juga un paper crucial a la recepció del senyal de TDT. És important assegurar-se tenir una antena adequada i en bon estat per rebre les emissions en HD. Pot ser necessari ajustar-la per optimitzar la recepció del senyal. En el cas de les comunitats de veïns, pot ser necessari instal·lar mòduls addicionals o actualitzar els ja existents, per la qual cosa la comunitat de propietaris hauria de posar-se en contacte amb un instal·lador autoritzat.

  • Cablejat de qualitat: El cablejat utilitzat per connectar l’antena al televisor o al descodificador també pot afectar la qualitat del senyal. És recomanable utilitzar cables de bona qualitat i assegurar-se que estiguin en bon estat per evitar interferències i pèrdua de qualitat del senyal.

  • Configuració i cerca de canals: Un cop es tinguin tots els elements necessaris caldrà dur a terme una cerca de canals al televisor o al descodificador. Aquest procés permetrà sintonitzar i desar els canals de TDT disponibles a la seva àrea.

I si rebo el servei a través de SAT-TDT?

El servei de recepció de la TDT via satèl·lit per a zones d’ombra inclou tots els canals que actualment s’estan transmetent en TDT d’àmbit nacional i els autonòmics que s’adhereixin al projecte.

Igualment, els receptors TDTSAT HD podran visualitzar els canals de SATTDT a partir del 14 de febrer de 2024. Si teniu un receptor SD heu de trucar a un distribuïdor autoritzat per canviar-lo o deixareu de veure els canals.

Els receptors activats en una CCAA només podran rebre els canals autonòmics d’aquesta comunitat adherits al projecte. Els canals locals no.

Pel que fa a la incorporació de nous canals una vegada incorporats, els receptors es passaran uns minuts sintonitzant-se de forma automàtica. Cal tenir present que amb la sintonització es perd l’ordre dels canals que cada espectador hagi posat. Això passarà cada cop que s’afegeixin canals nous al servei de SAT-TDT.