Camarles.cat

2.576,09 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona dintre del programa  de salut  pública  subvencions per a garantir el control de la qualitat de l’aigua de consum humà  exercici 2020, ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles en la quantitat de 2.576,09 Euros