Camarles.cat

LA DIPUTACIÓ SUBVENCIONA L’AJUNTAMENT DE CAMARLES AMB 2.405,78€

La Diputació de Tarragona, dintre del programa de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà 2018, ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles en la quantitat de 2.405,78 Euros.