Camarles.cat

CAMARLES AFRONTA UN 2018 AMB PREVISIÓ D’IMPORTANTS MILLORES

L’Ajuntament està duent a terme diferents projectes que han de permetre millorar algunes de les instal·lacions i espais del poble i també avançar en la concreció de noves iniciatives que s’emmarquen en aquesta política de renovació constant dels equipaments i les infraestructures públiques.

Una d’aquestes accions és l’adequació i condicionament del Parc infantil situat al final de la Rambla Catalunya, entre els carrers Quaranta-quatre i Quaranta-cinc.

L’Ajuntament de Camarles, veient l’estat actual del parc infantil i el deteriorament d’alguns dels gronxadors, creu oportú endegar la renovació i millora d’aquest espai d’esbarjo, ordenant el seu mobiliari i l’arbrat, substituint el seu paviment per tal de donar més seguretat als infants i creant una zona de trobada mentre juguen els xiquets i xiquetes.

La superfície de l’àmbit del Parc és de 662 m2 i el termini d’execució de les obres, tindria una durada aproximada de 4 mesos.

La intervenció pretén crear uns recorreguts, uns espais d’estada i joc a partir de la geometria circular d’uns paviments de cautxú de colors situats sota la posició actual de cadascun dels gronxadors. Aquesta idea es reforça amb la nova posició de l’arbrat al voltant de la zona d’estada i els paviments escollits.

Així la nova ordenació situa l’espai de trobada al nord, per poder gaudir d’una bona orientació, amb unes taules de fusta que poden ser utilitzades com a berenadors sota l’arbrat de fulla perenne que acompanyen la nova geometria del paviment del parc.

Els espais lúdics ocuparan les zones més centrals amb paviments de cautxú de diferents colors. Pel que fa a l’espai d’entrada, es realitzarà amb un paviment de formigó acabat amb pols de quars que separarà les zones de circulació dels jocs infantils mitjançant les soleres de formigó.