Camarles.cat

RECULL DE MESURES ECONÒMIQUES I SOCIALS PER COMBATRE EL COVID-19

CONFINAMENT PERIMETRAL I NOVES RESTRICCIONS PER LA COVID-19

La Generalitat ha anunciat l’entrada en vigor divendres, 30 d’octubre, de noves restriccions per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19. Entre les mesures figura el confinament perimetral de Catalunya i, només durant els caps de setmana, la restricció de moviments entre municipis.

També s’aturen les activitats culturals, esportives i extraescolars, i es tanquen centres comercials i esportius. Les noves mesures, amb una durada inicial de 15 dies a partir de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es poden consultar amb tots els detalls al web canalsalut.gencat.cat.

Confinament perimetral

No es pot entrar ni sortir de Catalunya durant tota la setmana.

-Es restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana, de les 6 h del matí de divendres a les 6 h del matí de dilluns. La mesura no afecta els desplaçaments per anar a la feina i a l’escola, així com per tenir cura de persones dependents. Entre les excepcions es contemplen les visites als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre, sempre que sigui dins de la mateixa comarca.

Activitat cultural

Se suspenen totes les activitats culturals excepte les que es puguin fer on-line. Teatres, cinemes i sales de concert romandran tancats.

-Les biblioteques només podran oferir servei de préstec.

-Els museus i centres d’exposicions es mantenen oberts amb el 33% d’aforament.

Activitat comercial

-Els centres comercials i gran comerç (comerços de més de 800 m2) romandran tancats, sempre que no siguin d’alimentació i serveis essencials.

-El petit comerç podrà continuar obrint com amb un aforament del 30%.

Activitat esportiva

-Tots els equipaments i centres esportius queden tancats.

-S’aturen els entrenaments i la competició no professional. Només es mantenen les lligues professionals (sense públic).

Activitat acadèmica

Continuen les classes presencials a primària i ESO. Als ensenyaments postobligatoris es combinarà la presencialitat amb les classes virtuals o telestudi.

-Es mantenen oberts el Conservatori i l’Escola d’Art i Disseny. També, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Adults.

Activitats extraescolars

Se suspenen totes les activitats extraescolars, excepte aquelles que es puguin fer a la pròpia escola mantenint el grup bombolla. S’aturen, per tant, totes les activitats extraescolars municipals i de l’OMET ja que en cap d’elles es manté el grup bombolla de l’escola.

 

CERTIFICAT AUTORESPONSABLE DE DESPLAÇAMENT

SI EL TEST PCR DÓNA NEGATIU, CAL FER QUARENTENA?

Les persones que hagin estat en contacte amb algú infectat amb coronavirus hauran d’aïllar a l’espera de les proves PCR

El paper dels rastrejadors és trobar als «contactes» de les persones contagiades pel coronavirus. Això vol dir que, si hem passat temps amb una persona que el test PCR ha donat positiu, haurem de fer quarantena preventiva abans de saber el nostre propi resultat.

Un resultat negatiu en la prova de la Covid-19 pot donar una sensació de falsa seguretat i animar a abandonar la quarantena immediatament. Algunes persones, per exemple, se’n van de viatge després de conèixer el resultat negatiu del seu test PCR.

No obstant això, el Ministeri de Sanitat és clar pel que fa a aquest tipus de situacions: encara que la PCR sigui negativa, si hem estat en contacte amb una persona infectada, és convenient fer quarantena. Això es deu, segons expliquen des de Sanitat, al fet que els símptomes poden aparèixer dies després.

D’altra banda, si la PCR d’un contacte sospitós és positiva, aquest passaria a ser considerat cas confirmat, i hauria de realitzar aïllament immediat al lloc de residència o on les autoritats sanitàries estableixin.

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS LABORALS NO ESSENCIALS PER LA COVID-19

Versió primera (30/03/2020 – 00:00 h)

A través del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, el Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís retribuït recuperable entre el 30 de març i el 09 d’abril el que suposa que no han d’anar al seu centre de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades.

A qui afecta el permís retribuït no recuperable? De forma obligatòria a tots els treballadors i treballadores en actiu per compte d’altri, amb l’excepció dels serveis essencials i altres situacions que es detallen més endavant.

Què comporta el permís retribuït no recuperable? Els treballadors i treballadores no es desplaçaran als seus centres de  treball per desenvolupar la seva activitat laboral i quedaran en situació de permís retribuït recuperable. Cobraran el salari amb normalitat. Quan acabi el període de restriccions recuperaran progressivament les hores no realitzades de forma  pactada amb l’empresa i garantint sempre els períodes de descans diari i setmanal.

Quin és el període de vigència? Del 30 de març al 09 d’abril, ambdós inclosos 

Hi ha excepcions? Sí, els treballadors i treballadores que formen part dels serveis essencials, els que actualment ja desenvolupen teletreball, els que estan en situació d’incapacitat temporal (baixa per malaltia) o amb el contracte suspès per causes legalment previstes i els afectats per ERTO. En tots aquests casos no es modifica la situació laboral.

I si ja havia previst gaudir de vacances? Es podran recuperar els dies si s’acorda amb l’empresa. 

Les empreses que no són serveis essencials poden mantenir una activitat mínima? Sí, en cas de que sigui necessari, poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable (per motius de seguretat, per exemple) i que com a referència serà la d’un cap de setmana ordinari o festiu.

Hi ha un període d’aplicació? En el cas que sigui impossible interrompre de manera immediata l’activitat, el dilluns 30 de març les persones treballadores podran desenvolupar les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de forma irremeiable o desproporcionada la reanudació de l’activitat empresarial.

Quins són aquests serveis essencials? Els treballadors i les treballadores de les següents activitats no estan afectats pel permís retribuït recuperable i per tant sí han de continuar desenvolupant la seva activitat laboral desplaçant-se als seus centres de treball segons estigui previst en cada cas 

– Establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, tintoreries i bugaderies.

– Comerç per internet, telefònic o correspondència (incloent l’entrega)

– Servei de perruqueria a domicili

– Hostaleria i restauració pel que fa a serveis d’entrega a domicili

– Subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural

– Infraestructures crítiques i empreses i proveïdors de serveis essencials

– Jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa, seguiran atenent les actuacions processals no suspeses.

– Serveis de les administracions públiques imprescindibles pel funcionament dels serveis públics, incloses les obres, serveis, subministraments i manteniment i seguretat dels edificis públics.

– Cadena d’abastiment de productes de primera necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, sanitaris i farmacèutics, des de l’origen fins a la venda en establiment

– Transport de persones i mercaderies i les activitats vinculades a garantir aquest transport pels casos en vigor durant l’estat d’alarma

– Forces i cossos de seguretat, institucions penitenciàries, salvament marítim, serveis de protecció civil, de salvament i extinció d’incendis, seguretat de mines, de trànsit i de seguretat vial

– Forces Armades

– Seguretat privada

– Centres, serveis i establiments sanitaris, d’atenció a gent gran, menors, persones dependents i amb discapacitat

– Personal dels centres d’investigació de projectes relacionats amb la COVID19

– Serveis funeraris

– Centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals

– Venda de premsa

– Mitjans de comunicació públics i privats, incloent la seva impressió i distribució

– Serveis financers, bancaris i d’assegurances

– Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, incloent els necessaris pel desenvolupament dels serveis públics i el seu teletreball

– Serveis essencials de protecció i atenció de víctimes de violència de gènere

– Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals no suspeses

– Assessories legals, gestories administratives i de graduats socials i prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents

– Personal laboral de notaries i registres pels serveis essencials establerts

– Serveis de neteja, manteniment, reparacions d’urgència i vigilància

– Gestió i recollida de residus perillosos, residus urbans, tractament d’aigües residuals, descontaminació i retirada d’animals morts

– Centres d’acollida de refugiats i d’immigrants

– Abastiment d’aigua potable

– Serveis meteorològics

– Servei postal universal de l’operador estatal

– Importació i subministrament de material sanitari, incloent empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner, i en general corredors sanitaris