Camarles.cat

EL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT SUBVENCIONA L’AJUNTAMENT…

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, dintre del programa 2017-2018 “Renovació de mobiliari, senyalització i maquinària de Biblioteques públiques” ha subvencionat a l’ajuntament de Camarles en els següents imports:

  • Adquisició maquinària informàtica biblioteca municipal Camarles 3.044,00 €
  • Adquisició mobiliària biblioteca municipal Camarles 6.519,00 €

164.587,49 EUROS DE SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

La Diputació de Tarragona, dintre del programa Pla d’Acció Municipal  2017 (PAM), per l’actuació “ Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i construcció d’un cobert al pati” ha subvencionat a l’Ajuntament de Camarles en la quantitat de 164.587,49 Euros.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT A CAMARLES


Del 16 al 22 de setembre se celebra a Camarles i els Lligallos la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables.

Els objectius principals de la Setmana són els següents:

• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.

• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.

• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

• Reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.