...més del que et penses! La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs | Camarles

BENVINGUTS

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs

El conreu de l'arròs en aquestes contrades fou iniciat pels monjos de la Tinença de Benissafá al segle XVII als terrenys de La Carroba, però les malalties que comportava l'aigua embassada van obligar a promulgar un Decret Reial que prohibia el conreu lliure de l'arròs, restringint-lo a zones molt concretes.

Per tant, no serà fins a 1.860 que s'inicià el cultiu a l'hemidelta dret aprofitant un canal fet construir per Carlos III en el segle XVIII. A l'hemidelta esquerre el cultiu de l'arròs no arribarà fins a 1.912 en què s'inaugura el canal de l'esquerra que neix a Xerta. Més tard el cultiu de l'arròs estarà encara regulat per una llei de 1.945 i no estarà totalment alliberat fins a l'any 1986.

Els inicis van ser molt difícils, les terres eren pantanoses i hi havia moltes canyes i males herbes; les collites no eren bones. No es podien combatre les plagues d'insectes i els sistemes de desguàs no eren adequats. A poc a poc, amb molt d'esforç i l'ajuda dels animals de càrrega, es va anar creant una infraestructura de reg i desguàs i als anys 40 ja es cultivaven 15.000 Ha. En aquella dècada el cultiu es desenvolupa i es produeixen moviments migratoris per importar mà d'obra, majoritàriament des de València. Hi van arribar a haver-hi fins a 10 molins al Delta de propietat privada, fins que als anys 50 s'inicia el moviment cooperatiu. A l'hemidelta esquerre es van posar en peu quatre cooperatives; dues a Deltebre (La Cava i Jesús i Maria), una a Camarles i més tard la de L'Aldea.

Fou llavors quan començà la mecanització del conreu i l'any 1965 apareixen les segadores automotrius al Delta. El canvi no es pot aturar, es comença a conrear per sembra directa, sistema que s'universalitza al Delta a principi dels anys 80 i la necessitat de mà d'obra intensiva es va reduint progressivament.

Per poder fer sinergies i arribar a nous mercats, l'any 2002 les quatre cooperatives existents a l'hemidelta esquerre es fusionen en una sola, la actual Arrossaires del Delta de l'Ebre. Es construeixen a Deltebre les noves instal·lacions i una planta transformadora d'última generació i els antics molins de les cooperatives dels pobles cauen en desús.

Des de llavors, l'ajuntament de Camarles ha cregut sempre que era fonamental per la gent del territori recuperar l'antic molí de la Cooperativa del poble, preservar-lo i adequar-lo per poder retre homenatge a la gent que ha treballat i que ha fet del Delta el que és avui. Així és com l'any 2016 neix el Centre d'Interpretació de l'Arròs a Camarles com centre divulgatiu de la història del conreu de l'arròs al Delta on la gent més propera hi pot trobar les seves arrels i els visitants llunyans podran ser coneixedors d'aquesta fantàstica història d'esforç i treball.

OBJECTIUS

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs

ELS OBJECTIUS DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ARRÒS

 

Com a objectius concrets es pretén remarcar la magnífica situació geogràfica de l'edifici entre dos mons. Dos mons entre els arrossars a llevant i els conreus hivernals de secà a ponent i dos mons entre l'ahir i l'avui.

Es pretén també posar en relleu la importància que el mateix edifici ha tingut dins la historia i el desenvolupament del poble i retre homenatge a totes aquelles persones que, amb l'ajut dels animals de càrrega, van fer possible el Delta que ara gaudim. Es dóna a conèixer al visitant l'univers de l'arròs des de la sembra fins que arriba al plat, amb explicació de l'evolució dels mètodes de conreu al llarg d'un segle i mig. Per últim es vol contribuir a la preservació del territori per assolir globalment un futur sostenible.

LA VISITA

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs

Aquest singular espai expositiu ofereix, a partir de suports textuals, iconogràfics i un recull de fotografies i vídeos, una comprensió i una experiència emocional que gira sobre l'entorn de l'arròs, tot relacionant els diferents aspectes que el composen: En primer lloc els de caràcter paisatgístic amb la fesomia canviant del Delta al llarg de tot l'any segons l'estació en què ens trobem. Després veurem la part històrica que reprèn els inicis del cultiu de l'arròs al Delta l'any 1860, la generalització del seu conreu a principis del segle XX i la mecanització posterior de les feines als camps. Per últim es fa pales el paper de motor econòmic que el cultiu de l'arròs ha tingut per aquestes contrades.

L'exposició fa especial incidència en el tram final del procés de producció de l'arròs un cop recol·lectat als camps: Dins del moli es neteja i es condiciona pel seu envasament i la seva comercialització. El moli és el veritable protagonista, mantenint l'essència del seu origen i prioritzant el magnífic edifici i les instal·lacions i subordinant-hi els elements museístics addicionals. S'hi poden veure antigues màquines encara de fusta i conèixer tots els productes i subproductes que s'obtenen a partir de l'arròs amb closca. Es recorden feines ja desaparegudes com les dels matxeros o els camàlics.

En recórrer els diferents espais temàtics, ens endinsem en la manera de viure de la gent que ha fet del Delta el que és avui. La visita al Centre pot tenir dues besants, tant divulgativa i tècnica pel visitant llunyà com emocional per la gent del territori.

QUÈ FEM

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs

VISITES CONCERTADES PER A GRUPS

OFERTA GASTRONÒMICA

DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES

SALA PER A PRESENTACIONS, CONFERÈNCIES I XERRADES

ESPAI BOTIGA, PRODUCTES AGRÍCOLES I RECORDS

DEMOSTRACIONS DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ

ESPAI EXPOSITIU PELS ARTISTES LOCALS

IMATGES

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs

CONTACTAR

La Torra: Centre d'Interpretació de l'Arròs
Visites 654 606 966
Adreça Ctra. de la Granadella, s/n 43894 Camarles
Correu electrònic cialatorra@gmail.com
Horaris De dimarts a dissabte 10.00 - 13.00 i 16.00 a 18.00 Diumenge i festius 10.00 - 13.00 Dilluns Tancat
40.76845 0.663335 Ctra. de la Granadella, s/n 43894 Camarles DELTA DE L'EBRE